Public
Authored by dichvuvisathuongmaihanquoc

Điều kiện để có được visa tại Lãnh sự quán Đài Loan

Điều kiện để có được thị thực tại Lãnh sự quán Đài Loan tại Thành phố Hồ Chí Minh: Là khách hàng có đăng ký nhà từ Phú Yên, Daklak trở về phía Nam. (các khu vực khác được báo cáo tại đại sứ quán ở Hà Nội)

>> Xem thêm kinh nghiệm làm visa du lịch Đài Loan tại linkhay

Vui lòng chuẩn bị và hoàn thành các tập tin theo danh sách dưới đây ít nhất 10 ngày trước khi khởi hành

Thời hạn của visa: 30 ngày

Thời gian lưu trú: 14 ngày

Tất cả các tài liệu phải được sao chép với bản gốc và bản gốc.  Các bản sao phải trên giấy khổ A4 và không thể cắt hoặc xếp chồng lên nhau trong sổ sách (bao gồm hộ khẩu, hộ chiếu)

A. HỒ SƠ CÁ NHÂN

1. Hộ chiếu gốc + hộ chiếu cũ (nếu có).  Hộ chiếu được ký bởi người nộp đơn.

2. 03 hình nền trắng, 4 cm x 6 cm.

3. Thường trú + Chứng minh nhân dân (bản sao ảnh áp dụng cho tất cả các trang nội dung).

4. Giấy chứng nhận kết hôn (nếu đã kết hôn)

5. Giấy khai sinh (nếu đi cùng trẻ em).

6. Thẻ sinh viên và học sinh hoặc giấy chứng nhận tham gia vào trường có mộc và chữ ký của hội đồng trường.

>> Xem thêm thủ tục làm visa du lịch Đài Loan tại enetget

B. TÀI LIỆU CHO THỰC HÀNH CÔNG VIỆC

1. Đối với khách hàng hiện tại:

a / Hợp đồng lao động của công ty (bản sao với một công ty kinh doanh gỗ)

b) Bảng lương 3 tháng gần nhất

c) Quyết định thành lập công ty (nếu có)

d) Đơn xin nghỉ phép ban đầu vì lý do thợ mộc cho khách du lịch

sách bảo hiểm xã hội

f) Thẻ bảo hiểm y tế

2. Dành cho khách hàng kinh doanh hoặc buôn bán

a) Giấy phép đăng ký kinh doanh

b) Thuế trong 3 tháng qua

3. Cần có thẻ hưu trí, sổ lương hưu hoặc quyết định lương hưu cho khách hàng đã nghỉ hưu

4. Các nguồn thu nhập khác:

Hợp đồng cho thuê nhà, ô tô và đất công chứng (nếu có nhà, đất, xe cho thuê).

5. Bạn là tu sĩ nam nữ / tu sĩ:

Thẻ của nhà sư là một bản gốc + quyết định nghỉ phép.

C. TÀI LIỆU VÀ TÀI SẢN

1. Sổ tiết kiệm (bản sao của bản gốc) và chứng chỉ số dư tài khoản ngân hàng (ít nhất 100.000.000 đồng / người).

2. Chủ quyền của nhà, đất và xe hơi (nếu có).

Các trường hợp được miễn thị thực nhập cảnh cho Đài Loan là có điều kiện:

Công dân Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Miến Điện, Campuchia và Lào xin giấy phép nhập cảnh Đài Loan thông qua hệ thống phê duyệt trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện cơ bản:

- Hộ chiếu có thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng

Có vé máy bay hoặc vé tàu khứ hồi hoặc vé máy bay, vé tàu cho điểm đến tiếp theo.

Những người chưa bao giờ đến Đài Loan đang làm việc.

Điều kiện đặc biệt để được miễn thị thực:

Công dân có một trong những tài liệu sau đây từ một trong các quốc gia của Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, Schengen, Nhật Bản và Hàn Quốc:

- Thẻ cư trú hoặc thẻ thường trú

- Visa hợp lệ (bao gồm visa điện tử)

- Thẻ cư trú hoặc visa hết hạn trong 10 năm qua.  (Khi vào quốc gia, cần phải xuất trình tài liệu để kiểm tra nếu không thể, từ chối nhập).

Lưu ý: Thời gian hết hạn trong vòng 10 năm chỉ là ngày hết hạn của thẻ tạm trú hoặc visa (nếu không có ngày hết hạn, hãy lấy ngày cấp) với ngày nhập cảnh vào Đài Loan trong vòng 10 năm.  Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại:

Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện để áp dụng chính sách miễn thị thực Đài Loan cho người Việt Nam, bạn có thể nộp đơn xin thị thực theo hình thức thông thường mà chúng tôi đã chia ở trên.

>> Xem thêm hồ sơ làm visa du lịch Đài Loan tại deviantart

Trên đây là một điều kiện để xin visa Đài Loan theo các khuyến nghị của lãnh sự quán.  Tùy trường hợp, trong quá trình xem xét thị thực, lãnh sự quán có quyền yêu cầu các tài liệu bổ sung nếu cần thiết.

Hồ sơ của những người trẻ tuổi và những người trẻ tuổi cô đơn là chủ đề được xem xét của Tổng lãnh sự quán.

72 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment