Public
Authored by nhà thuốc lưu anh

Thuốc Maxman là thuốc gì?

Thuốc Maxman là thuốc cường dương uống dạng viên có thành phần chính bao gồm Epimedium Saggitatum, Avena Sateva, Saw Palmetto, L-Taurine, Tribulus Terrestris, Ginseng Blend, Macuna Pruriens, Polypodium Vulgare, Rhodila Rosa, Muira Puama, Niacin, và 1 số tá dược khác vừa đủ. Thuốc có tác dụng tăng cường lưu thông máu tới cơ quan sinh dục, phát triển kích thước và độ cương cứng cho cậu nhỏ.

Bảo quản

Bảo quản thuốc Maxman ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Để thuốc tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ và vật nuôi trong nhà. Không để thuốc ở những vị trí ẩm ướt như nhà tắm hay ngăn đông tủ lạnh

Hạn sử dụng

Hạn dùng 3 năm kể từ ngày sản xuất, không sử dụng thuốc khi đã quá hạn ghi trên bao bì.

31 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment