Public
Authored by Tracy Nguyen

Sử dụng kem chống nắng cho da mặt

Edited

Sử dụng kem chống nắng cho da mặt
Nhiều chị em có quan niệm rằng mùa đông không cần sử dụng các kem chống nắng cho da Lý do là nắng mùa này không gay gắt như mùa hè; thời tiết mát mẻ lại còn lạnh nên sẽ không sao khi bạn không che chắn ra đường. Nhưng đây đúng là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm đó các nàng

Các tia UV của ánh mặt trời mùa đông cũng không hề thua kém mùa hè đâu nhé, cho nên việc sử dụng kem chống nắng vào mùa đông là việc làm cần thiết. Sử dụng kem chống nắng khi đi ra ngoài vào ban ngày là cách chăm da mùa lạnh tốt nhất cho làn da của bạn.

45 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment