matk.clust90.fst 35.9 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
>NC_011930@KedaC_p020@matk@42432@43991@R@1@520 maturase_K
MDEFHRYGKEDSSWQQCFLYPLFFQEDLYAISHDHYLDGSSSSESMEHFSSNDQFSFLTV
KRLIGQIRQQNHSIVLFLNCDSNPLVDRNKSSYSESVLEGLTLVLEVPFSIRSKYSVEGM
NEWKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYILDTRIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSV
LYKYRNSPENFKRSIIVAPRVNTRFLLFLWNHYVYECESILVPLLKQSFHPRSSSHGSFP
ERTHFDRKIKNIIRISRRNSLKSIWSLKDPRIHYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYHLL
IFWQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSFLGYFLRVRMKSLLVRTKMLDELFITDLITDEF
YPIVPIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLYWTSLTDDDILDRFDRIWKNLFHYYSGSFGR
DGLYRIKYILSLSCAKTLACKHKSTIRVVRKELGPELFKKSFSKEREFDFPAFSSKAAAR
SQRERIWHSDIPQINPLANSWQKIQDLKSENGKLNLFDQ
>NC_014589@CaarC_p061@matk@70780@72321@D@1@514 maturase
MDEFHRYGKEDSSWQQCFLYPLFFQEDLYAISHDHYLDGLSSPKPREHFSSNDQFSFLTI
KRLIGQIHQQNHSIFLFMNCDSNSLVDHNKSSYSESVLEGLTLVLEVPFSIRPKYSVEGM
NEWKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYISDTRIPYSIHPEILVRTFRRWILDASSLHLLRSV
LYEYRNNNLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNHYVYECESILVPLLKRSSHSRSLSHGSFPQR
TLFNRKIKNIFLFSRRNSLKSIWSLKDPNIHYVRYGERFIIAIKGTHLLVKKWRYHLSIF
LQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSLGYFLKVQIKPLLVRTKMLDELFIADLITDEFDP
IVPIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDRIWINIFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSCAKTLACKHKSTIRVVRKELGPELFKKSCSKEREFDYPLFSSKAAARLQ
RERIWHSDIPQINPLANSWQKIQDLKIENLFDQ
>NC_021440@M345_p002@matk@2594@4150@R@1@519 maturase_K
MDEFHRCGKEDSFWQQCFLYPLFFQEDLYAISHDHYLDVSSSSRPMEHLSSNDQLSFLTV
KRLIGQIRQQNHSIVLFVNCDPNPLADRKKSFYSESVLEALTLVLEVPFSIWSKSSVEGM
NESKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNSILDARIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSV
LYEYRNSPDNLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNYYVCECESILFSRLKRSSHSRSLSHGSFP
QRTHFHRKIKHIIIFSRRNSLKSIWSLKDPKIHYVRYGERPIIAIKGAHLLVKKCRYYLL
IFRQFYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSPGYFLRVRMNPILVRTKMLDELFIADLITDEI
DPIVPIVPIIGLLATEKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDQIWRNLFHYYSGSFDR
DGLYRIKYILSLSCAKTLACKHKSTIRVVRKELGPELFKKSFSKEREFYSLRFSSKAAAR
SQRERIWHSDIPQINPLANSWQKIQDLKIENLLDGSAS
>NC_007499@PhapfoPp004@matk@1720@3255@R@1@512 maturase_K
MTRIFRLKKERFWQQNFLYPLLLQEYIYSLAHYHSFNSSIFYEPVEIIGYDNKSSLVLVK
RLITRMYQQKYLISSVSDSNQNGFSLHKNSFSYHFYSQMVSEGFGVILEISFSSRLVSSL
EEKRIPKSQNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPYPIHMEILVQILQCWIKDVPSLH
LLRFIFHEYHNLNSLITSKKSIYVFSKRKKRFLWFLHNFYVYECEYIFLFLRKQSSYLRS
ISSGVFLERTHFYGKIEYLRVMSCNSFQRILWFLKDIFIHYVRYQGKAILVSKGTLILMN
KWKFHFVNFWQFYFHFWFQPYRIRIKQLPNYSFSFMGYFSSVLKNPLVVRNQMLENSFLI
NTLTNKLDTIAPVIFLIRSLSKAQFCTVLGHPISKSIWTNLSDSDILDRFCRICRNLCRY
HSGSSKKQVLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRTFMRRLGSAFLEEFFFEEEQSLSLVF
LQKIPFLLHGLNRERIWYLDIIRMNDLVDHS
>NC_018114@PHSUFM_p002@matk@1668@3224@R@1@519 maturase_K
MYFNSRITRIFRLKKDRFWQQNFLYPLLLQEYIYSLAHYHSFNSLIFYEPVEIIGYDNKS
SFVLVKRLITRMYQQKPLIYSGNDSNQKIVWGHKNSFSSHFYSQMVSEGFGVIFEIPFSS
RSVSSFEEKKRIPKYQNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVLDLLIPYPIHLEILVQILQCWI
KDVPSLHLLRLFIHESHNFSNLITSKKFLYVFSKRKKRFFWFLHNSYVYEFEYILLFIRK
QSSYLRSISFGVLLERTHFYGKIDYIVVMCCNSFQRILWFLNYTFIHYVRYQGKAILASK
GTLILMKKWKFHFFNFWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLLVRNQM
LENSFVINTLISKLDTIVPVIYLMGSLSKAQFCTVLGHPISKPIWTDLSDSDIIDRFCRI
CRTICRYHSGSSKKQVLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRTCMRRLGSEFLEEFFLEEE
KYLSLIFLQKISFILHGLHKERIWYLDIFRINDLVDHS
>NC_021429@M372_p074@matk@1759@3312@R@1@518 maturase_K
MYLNGRMTRIFRFKKDRFRQQNFLYPLLLQEYIYSLVHYHSFNSLIFYEPVEIIGYDNKY
SLVLVKRLITRMYQQESLIYSVNDFNQNGFWGHKNSFSSHFYSQMISEVFGVILEIPFSS
RLVSFLEEKRIPKSQNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPHPIHLEILVQILQCWIK
DVPSLHFLRLFFHEYHNLNSLITSKKSIYVFSKRNKRFFWFLHNSYVYEFEYLFLFLRKQ
SSYLRSISSGIFIERTLFFGKIEYLMVVCCNSFQSILWFLKDTFIHYVRYKGKAILASKG
TLILMKKWKSHLVNFWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLVVRNQML
ENSFLINTLTNKLDTVAPVISLIGSLSKAQFCTVLGNPISKPIWTDLSDSDIIDRFCRIC
RNLCHYHSGSSKKQVLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRTFMRRLGSGFLEEFFLEEEQ
SLSLIFLQKIPFILHRLHRERIWYLDIIRINDLVDHS
>NC_013823@TylaC_p002@matk@1685@3226@R@1@514 maturase_K
MKQLHVQKYLEKVRSRKQHFLYPLLFKEYIYAFAHDYGLNGSIFYEPTEILGNDNKSSSV
LVKRLIIRMYQQNFLINSTNHSNQNRFIGHNNYFYSRFFSQMISESFAVIMEIRFSLRLV
SSSEKKEIPQFHNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNSISDILIPHPIHLEILVQILQCRIQDVP
SLHLLRFFLHEYHNWNSLITSKKSIYVFSKENKRLFRLLYNFYVFECEFVFVFLRKQSSY
LQLTSFGTFLERIHFYGKIEHLLVVYRNFFNKTLWFFTDPFMHYVRYQGKAILASKGTHL
FMKKWKCYLVNFWQYYFHFWSQPHRIHINQLSNYSFHFLGYLSSLLRNPLVVRNQMLENS
YLIDTVMTKFDTIVPVDPLIGSLSKAKFCTLLGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICRNL
SHYYSGSSKKRTLYRIKYILRFSCARTLARKHKSTVRTFMQRLGSVLLEEFFTEEEQVLS
LIFPKTTPFSLHGSHRERIWYLDIIRINDLVNH
>NC_020366@H912_p086@matk@1854@3404@R@1@517 maturase_K
MEELQGYLEKDRSWQQHFLYPLLFKEYIYPFAHDRGLNGSIFYESTEIFGYDNKSSSLLV
KRSIIRMYQQNYLIYSVNDSNQNRFVGHNNFFYFHFYSQMILEGFAVIVEIPFLLRLVSS
LEEKKIPKSQNLNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDILIPYPIHLKILVQILQFWIQDVP
SLHLLRFFLHEYHNWNSLITPNNSIFLFSKENKRLFRFPYNSYVSECEFVLVFLRKQSSY
LRLTSSGAFLERTHFYGKIEHLVVVVVRRNYFQKTLWFFKDPFMHYVRYQGKAILVSKGT
HLLMKKWKCRLVNFWQYYFHFWSQPYRIQINQLSNCSFYFLGYLSSVLINLSAVRNQMLE
NSFLIDTVFKKFDTRVPVIPLIGSLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICR
NLSHYHSGSSKKQSLYRIKYILRFSCAKTLARKHKSMVRAFLQRLGSGLLEEFFMEEEQV
VSLIFPKPTSFSLHESHIERIWYLDIIRISDLVNYS
>NC_022927@X587_p086@matk@1861@3399@R@1@513 maturase_K
MEELQGYLEKDRSRQQHFLYPLLFQEYIYVFAYDHGLNSSIFYEPVKFFGYDNKSSSVLV
KRLIIRMYQQNYLIYSVNDSYQNRFVGHNNYFFYSHFFSQMISEGFAVIVEIPFSLQLVS
SLEEKEIPKSHNLQSIHSIFPFLEDKLSHLNYLSDILIPHPIHMEILVQILQSWIQDVPS
LHLLRFFLHEYYNWNSLITPNKSIYVFSKENKRLFWFLYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYL
RLTSSGVFLERTHFYGKIEHLVVCRNYFQKTLWVFKDPFMHYVRYQGKAILGSRGTHFLM
KKWKCHLVNFWQYYFHFWSQSYRIHINQLSNYSFYFLGYLSSVLINSSVVRNQMLENSFL
MDTLTKKFDTIVPIIPLIQSLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIINRFGRICRNLSH
YHSGSSKKQSLYRMKYILRLSCARTLARKHKSTVRSFLQRLSSELLEEFFTEEEQVPSLI
FPKITSFSLHGSYGERIWYLDIIRINELVNYL
>NC_023356@AU00_p44@matk@30310@31854@D@1@515 maturase_K
MEELQGDFEKDISGQQDFLYPLLFQEYIYVLAHDHGLNASIFYEPMEILGYDNKSSLVLV
KRLITRMYQQNYLIYSVNDSKKNGFVGHNNFFYSHFYSKIISEVFAVIVEIPFSLRLASS
LEEKKKIPKSQNSRSIHSIFPFLEDQLSHLNYASDILISYPIHLEILVQILRCWIQDLPS
LHLVRFFLHEYHNNNWNSLITPNKPIYLLKKDKKRLLSFLYNSYVSECESIFVFLLKQSS
YLRSTSSGPFLERTHFYGKMEHLIVVCSNYFHKTLRFFKDPFMHYVRYQGKAILASKGTH
LLMKKWKCHLVNLWQYDFHFWSQPYRIHINQLSNYSFNFLGYLSSVLINPSAIRNQMLEN
SFIIDTVTKKFDTIVPVIPLIGSLSKAKFCTVSGHPISKPIWADLSDWDIIDRFGRICRN
LSHYHSGSSKKQSLYRIKYILRISCARTLARKHKSTVRTFLPRLGSGFLEEFFTEEEQVL
SFIFPKTSFPLYGSDRERIWYLDIIHINDLSNHS
>NC_001320@OrsajCp003@matk@1668@3203@R@1@512 maturase_K
MEKFEGYSEKLKFPRQYFVYPLLFQEYIYVFAHDYGLNGSELVEIIGSNNKKFSSLLVKR
LMIRMYQQNFWINLVNHPNQDRLLDYNNFFYSEFYSQILSEGFAIVVEIPFSLREQSCPE
EKEIPKFQNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLAHIEIPYPIHLDILLQLLQYRIQDVPSLHL
LRFFLNYYSNWNSFITSMKSIFILKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLT
SSGTFLERIIFSRKMEHFGLMYPAFFRKTIWFVMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKK
WKCYLVRLWQYSFSFWTQPQRIHLNQLENSCFDFLGYFSSVPINSLLVRNQMLENSFLID
TQMKKFDTKVPVTPLIGSLAKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYH
SGSSKKKTLYRLKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFMQWLGSVFLEEFFTEEEQVFSLMFA
KTTYFSFRGSHSERIWYLDILRINDLVNPLN
>NC_008602@SobiCp003@matk@2194@3741@R@1@516 maturase_K
MEKFEGYSEKQKSRQHYFVYPLLFQEYIYAFAHDYGLNGSEPVEIFGCNNKKFSSILVKR
LIIRMYQQNFWINSVNYPNQDRLFDHRNYFYSEFYSQILSEGFGIVVEIPLSLGQLSCPE
EKEIPKFQNLQSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLEYRIQDVPSLHL
LRFFLHYYSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLT
SSGTFLERIIFSGKMEHFGVMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKK
WKSYLVNFSQYFFSFWTQPQRIRLNQLTNSCFDFLGYLSSVPINTLLVRNQMLENSFLID
TRMKKFDTTVPATPLVGSLSKAQFCTGSGHPISKPVWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYH
SGSSKKQTLYRLKYILRLSCARTLARKHKSTVRTFMQRLGLVFLEEFFTEEEQVFSLMFT
KTKTIHFSFHGSQSERIWYLDIIRINDLVNPLTLN
>NC_021372@PhlaCp002@matk@1733@3274@R@1@514 maturase_K
MKFEKFKGYLEKQKSRQQYFVYPLLFQEYIYAFAHDHGLNGSEPVEILGRNSKKFSSVLV
KRLIIRMYQQNFWINSVNHPNQNRFIDHNNYFYSQFYSQIISEGFAIVVEIPFSLRGLSC
PEEKEIPKFQNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLLHIEIPCPIHLEILVQLLQCRIQDVPSL
HLLRFFLNYYSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSECEFFLFFLRKQSSCLR
LTSSGTFLERIIFLQKMEHFGVMDPGFFRKTVWIFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLM
KKWKCYLVHFWQYFFYFWTQPRRIHLNQLTNSCFDFLGYLSRVPINTLLVRNQMLENSYL
IDTQFKKFATVVPAIPLIGSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFH
YHSGSSKKRTLYRLKYILRLSCARTLARKHKSTVRTFMQRLGSVFLEEFFTEEEKVLSLI
FTKTTPFSFHGSHSERIWYLDIIRINDLVNPDN
>NC_021760@N248_p079@matk@1669@3207@R@1@513 maturase_K
MEKFEGYSEKHKSRQQYFVYPLLFQEYIYAFAHHYGLNGSEPVEIVVSCNNKKFSSLLVK
RLIIRMYQQNFLDNSVNHPNQDRLLDYKNYFYSDFYSQILSEGFAIVVEIPFSLREFFCP
KEKEIPKFQNLRSIHSIFPFLEDKFLHLDYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLH
LLRFFLNYYSNWNSFITSMKSIFFFKKENKRLFQFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPL
ASSGTFLERIHFSRKMEHFGIMYPGFSRKTLWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTFFLKK
KWKCYLINFWQYYFCFWTQPRRIHINQLANSCFDFMGYLSSVQKSSLLVRNQMLENSFLI
DTRMKKFDTIVPATLLIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHY
HSGSSKKRTLYRLKYILRLSCARTLARKHKSTVRTFMQRLGSAFLEEFFMEEEQVFSLMF
TKTTLFSFCGSHTERIWYLDIIRINDLVNPLN
>NC_024060@EN55_p084@matk@2175@3722@R@1@516 maturase_K
MKTEKYQRHLELDRSRNFLYPLIFQEYIYTLAHDYRLNRSILLKNVGYGNKSNLLILKRL
IIRMDQQNFLISSTNDSNQNLLFRYNKNLYSQKISEGFAVIVEIPFFSRLVSSLERERAE
IVKFHDLQSIHSIFPFLEDKLLHLNYVSDVLIPYPIHLEKLVQTFRYWMKDPSSLHLLRL
FLHEYWNWNRFLIPKKSFSIFTKTKSNPRFFLFLYNSYVYEYESILFFLRTQSFHLRSTL
FRAFRERIYFYGKIEYVAEVFTNYLNSYLNYFQGTLCLFKDPFIHYLRYQGKSLLASKDT
PLLMTKWKYYLIHLWECHFYVWFQPEKIYITSLYKHSFYFLGYLSSVRLNFAVIRSQMLE
NSFIIDNNMKKVDTIVPIIPVIESLAKTKFCNAVGHPLSKSDRADSSDSDIIDRFVRIVR
NLSHYYSGSAKKKTLYRIKYILRLSCVKTLARKHKSTVRAFLKRLGLELFEEFFMEEAKI
LSLILPRASSISRELYRGRIWYLDIVCINGLYNHE
>NC_023357@AT74_p080@matk@1941@3452@R@1@504 maturase_K
MAEFQRYTELEVSWQHNFLYPLIFQEYIFSFAYGHGFKKSILLETSVENKYSLLIVKRLI
TRMYQQNHFILSANDSNQNDFLGHNHNLYSQMISEGFSVIVEIPFHLLLIASLERQKIVK
SHNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNYVLDILLPYPVHPEILVQTLRYWIKDASSLHLLRFFLY
EYHNWNTLFIPKKSIYIFLKRNQRLFLFLYNFHVCEYESIFFFICNQPSHLRSTSYRALL
ERTLFYGKLDYLVQLLTKDFAVILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTSLLMHKWKFYLI
HLCQGYFSVWSHPGRIRINPLSTHFLDFIGFLSSVQLTYSVVRSQMLENAFLIDNTIKEF
NPKIPISPLIGSLAKAQFCNGLGHPISKSLWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRK
KGLYRLKYILQLSCARTLARKHKSAVRAFLKRLGSEFLEEFFTEQEKVLSLILPKNISNL
RGFYRGSIWYLDIICIHNLANDE
>NC_023359@AT60_p080@matk@1956@3500@R@1@515 maturase_K
MEEFQGYIELESSWQHNFFYPLIFQEYIFSFAYGHDLNKSILLETSVNRKYSLLIVKRLI
TRMYQQNYLILSSNDSNQNDFLGHKQNFYSQMISEGFSVIVEIPFYLLLIASLEKQKIVK
SHNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNFVLDILLPYPAHLEILVQTLRYWIRDASSLHLLRFFLY
EYHNWNRNTIPKKLIFFFFKRNQRLFLFLYNFHVCEYESIFFFLCNQSSHLRSTSYRTLL
ERTFFYVKLEYLVKLFTKDFAVILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTFFLMHKWKFYLI
HFWQCHFSVWAHPRRIYINRLSTHYLDFIGFLSSVQLTSSVVRSQMLENAFLIDNTIKRF
DPKIPISTLIGSLAKAQFCNRLGYPISKSVWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRK
KSLYQLKYILQISCARTLARKHKSAARAFLKRLGSEFLEEFFTEQEKALSLILPKQEKAL
SLILPKNGSNSRGFYKRSLWYLDIICIHNLANDE
>NC_007942@GlmaCp002@matk@2011@3528@R@1@506 maturase_K
MEESRAYLELHRSRHQDTLYPLFFRESIYGLACGHGSIFVENVGYNNKFSLLIVKRLITR
MYQQTHFIIFTNDSNKNPFMGYNNHFYSQIILEGFVVVVEILFSLQFCISSLREFEIVKS
YNNLRSIHSIFPFFEDKLIYLNHESDIRIPYPIHLEILVQILRYWIKDVSFFHLLRFFFS
YYYNWNSIFTPKKWISTFFSKSNPRFFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSKLRLKYFRVF
FERIFFYEKIEHLVEVSVKDCSYTLSFFKDTFMHYVRYQGKSILVSKNTPLLINKWKYYF
IYLWQCHFDIWSRPGTIHINQLSQHSFHFLGYFLSIRPNLSVVRNQMLQNSFLIKMVMKR
LDTIVPIIPLIRSLAKAKFCNVFGHPISKPVWANLSDFDIIDRFLRICRNFSHYYNGSAK
KKSLYQIRYILRLSCIKTLARKHKSTARTFLKRLGSEKLLEEFFTEEEETFSLIFPRTSF
TLKRLYIGRIWYLDILVRNDFVNHF
>NC_009259@PhvuCp05@matk@4964@6505@R@1@514 maturase_K
MEKYQAYLELRRSRYQDILYPLFFRESIYGLAYGHESFFIENIDYNNKFSLLIVKRLSTR
MYQQTNFILFANDSNKKTFGGYNYNFDSQIILEGFGVVVEILFSLQLFISSLRGLESVKS
YKNLQSIHSIFPFFEDKLIYLNHKSDIRIPYPIHLEILVQILRYWIKDVSFFHLIRFFFY
YYSNWNSLFPPKKGISPFFSKRNLRIFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSQLQLKHFRVF
FERIFFYEKRKHLVEISTKNCSYTLFFFKDTFIHYVRYQGKSILVLKNTPLLINKWKYYF
LYLWQCYFDIWAGPETIYINQLSQYSFHFLGYFLSIPQNLSVVRSQMLKNSFLIKIVIKK
LDTIIPIIPLMRSLAKTKFCNVMGHPISKPVWANFSDFYILDRFLRICRNFSHYYNGSAK
KKSFYQIKYILRFSCIKTLARKHKSTVRTFLKKLSSEKLLEEFFTEEDLFSLIFPKTSLT
LRRFYRGRIWYLDILFRNDFVNHLELKIGYDIL
>NC_002693@OeelhCp002@matk@1860@3398@R@1@513 maturase_K
MEEFPGYFELDRSRQHDFLYPLIFRESIYALAHDHGLNRNRSTLFENEVDYDKKYSLIIV
KRLITRMYQRNHLIISANGSVQNPFWGHNQNLYSKILSEGFAVIVEIPFSLRVLSSFERK
EKDIAKSPTLRSIHSIFPFLEDQFSHLDYLSHVLIPYPIHLEIAVQTLRYWVKDASSLHL
LRIFLHEYWNSFSTPKKHITLFLKGNSRFFLFLYNSYVCEYESIFLFIRNQSSHFQSTSS
GVFFERILFYVKIDHLVEVFVGTDFLDIRSFFKDPNMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKW
KYYLVNLWQYHFSVWSQPGRININQLGKYSLDFLGYFSNVQLKSSVVRNQTLENSFLINN
AMKKLETTVPILPLIGSLSRAKFCNALGHPISKPTRNDSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHS
GSSKKKSLYRIKYILRLSCVKTLARKHKSSVRAFLKRLGSELGDEFLTEEGVVLAVIFPK
ASGRLYRGRIWYLDIPCINDRVGDAEGSIFTK
>NC_008325@DacaCp002@matk@1794@3332@R@1@513 maturase_K
MEEFQRYLKLNRSQQHYFLYPLIFQEYIYALAHDHGLNRNRSIFLENVGYNKFSLLIVKR
AIERMYQYEQKHLILFDNDFNQNRFFGRNNNFSFQMISEGFAVIVEIPFYLRLLSSLEKK
GIVKSNNLRSIHSIFPFLEDNFSHLIYVLEILIPYPAHLEILIQTLRYWVKDASSLHLLR
FFLHEYRSWNTPNKASSFFSKRNQRFFFVLYNSHICEYESIFVFLRNQSSHLCSTSSGTL
LERIYFYGKLEHLVLVEAFAKAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPPLMKKWTY
YFVNLWECRFYLWSQPGRICINQLYNNSLSLLGYISSAGLNPSMVRSQMLENAFIIDNPI
KKFDTLVPIVPLIGSLAKARFCNVLGHPISKAVWTDLSDSDIIVRFGRICRNLSHFFSGS
SQKKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRSGSGLLEEFFTAEEQVLYLTFPRAS
STSHRLYRRRIWYLDIICINDLASHELNDSLV
>NC_016430@ESH0020@matk@2066@3583@R@1@506 maturase_K
MEEFQRYLELDRSQQHYFLYPLIFQEYIYALAHDHGLNRNRSILLENAGYDNKFSLLIVK
RLIARMYQYQQNHLILSTNDSNQNLFLRRNKNLYSQMISEGFAVIVEIPFSLQLISSLES
KGIVKSHNLRSIHSIFPFLEDKISHLIYVLEILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHLL
RFFLHEYCNWNIPNKAGSSFSKRNQRLFFFLYNSHLCEYESIFIFLRNQSSHLRSTSSGT
LLERIYFYGKIKYLVKVFVKAFQVNLLLLKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPFLMKKWTYY
FVNLWQCHFYLWSQPGRICINQLYNHSLDLLGYLSSARLNPSMVRGQMLENSFLIDNAIN
KFDTIVPIIPLIGSLAKAKFCNVLGHPISKAVWTDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSS
QKKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGSGLLEEFFTAEEQVLYLTFPRASS
ASQRLYRRRIWYLDIICINDLANHE
>NC_007957@ViviCp002@matk@2016@3524@R@1@503 maturase_K
MEGVQRYFKLDRSRQDDFLYPLIFQEYIYALSYDHGLNRSILLENVGYDNKSSLLIVKRL
ITRMYQQNHLIFSDSNQNPFFGHNKNFYSQMISEGFGVIVEIPFSLRLVSSLEGKEIAKS
HNLRSIHSIFPFLEDKFPHLKYVSDILIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YHNWNSMITPKKSISIFSKRNQRFFLFLYNFHVCEYDSIFIFIRNQSYHLRSTSYGALLG
RIFFYGKIEHFVEVFANDFQTILWLFKNPFMHYVRYQGKSILASKGAPLLMNKWKYYLVN
FWQCHFYVWSQPVRIHINQLSKHSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENAFIIDNAIKKFD
TIVPIIPIIGSLAKARFCNALGHPISKPSWADSSDYDIIDRFVRICRNISHYHSGSSKKK
NLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGSEFLEEFLTEEEQALSLILPRVSSTSR
SLYRGRFWYFDIICINDLANHE
>NC_008335@PlocCp002@matk@2213@3751@R@1@513 maturase_K
MEELQGYLEIDRSRQQDFLYPLLFQEYIYALAHDHSLNRSILYEPMENLGYDNKSSSLIV
KRFITRMYQQNHLIISANDSNQNKFVGHNKNLDSQTISEGFAIIVEIPFSLRLVSSLEGL
EGKGKEIVKSRNLRSIHSIFSFLEDKLSHLNYVSDILIPHPIHPEILVQVLRSWVQDAPS
LHLLRLFLHEYRNWTSLITPKKSISIFSKENQRFFLFLYNFHICECESIFVFLRKQSSHL
RSTSFRALLERTHFYGKMEHFVVVFRNNFQTILWLVKDPFMHYVRYQGKSFLASKGTPLL
MNKWKYYLVNFWQYYFYLWSQPSRIHINQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSVVSSQMLENLY
LMDIAIKKFDTIIPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPVSKPVRADSSDSDIIDRFGRICKNLS
HYHSGSSKKKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGSELLEEFFTEEEQVLSL
IFPRTSSPSRRLYRKQIWYLDIIRINDLANHE
>NC_008336@NadoCp002@matk@2038@3573@R@1@512 maturase_K
MEELKGYLEIDRSRQQDFLYPLLFQEYIYALAHDHGLNGSILYEPIENLGYVGYDKKSSS
LVVKRLITRMYQQKHLVFFDNDPNQNKFVDHKKNFYSQMISEGFAVIVEIPFSLRLVSSL
EGKDITKSHNLRSIHSTFPFLEDQFSHLNHVLDILIPYPIHLELLIQLLRCWIQDAPSLH
LLRVLLYEYQNWNSLITKKKKNFSVFSNENQRLFLFLYNFYVYECESIFVFLRKQSVHLR
STSSRAFLERTHFYRKIENFIVVFRNVFQTNLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLM
NKWKYYLVNFWQCHFYLWSQPDRIHINQLSNHSLDFLGHLSSVRLKTSVVRSQTLDNSFI
IDIAIKKFDTIVPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPAWTDSSDSDIIDRFGRICRNLSH
YYSGSSKKNSLYRVKYILRLSCARTLSRKHKSTVRSFLKRLGSKLLEEFLTEEEQVLSLI
FPRVSSSSRRLDKERIWYLDIIRINDLANHS
>NC_009599@BumiCp002@matk@1917@3440@R@1@508 maturase_K
MKELQGYLEIYRSRQQDFLYPLLFQEYIYVLAHDHGLNRLILYESMENLGYDNKSSSLVV
KRLIARMYQQNHLIISANNSNQNKFVGHNKDFYSQMILEGFAVIVEIPFSLRFVSSLEGK
EILESHNLRSIHSIFPFLEDTLSHLNYVSDILIPHPIHLEILVQSLRCWVQDAPSLHLLR
FFLHEYHNWNNFISPKKSIFIFSKKNKRFFLFLYNSYVYECESIFVFLCKQSSHLRSTSS
GALLERTHFYVKIEDLVIVFRNDFQTILWLFKDPLMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWK
YYLVNFWQCNFYLWSQSGRIHIKQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSVVKSQMLENSFIIDSA
INKFDTIVPIISLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGQICRNLSHYHSG
SSKKTSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGLELLEEFLTEEEHVLSLIFPRA
SFILRRLYRGRIWYLDIIRINDLANHQ
>NC_015605@NeluCp002@matk@2116@3639@R@1@508 maturase_K
MEELQRYLEIDRSRQQDFLYPLLFQEYIYVFAHDHGLNRSVFYEPAENLGYDNKSSSLIV
KRVITRMYQRNHLIFLANDSNQTQCVGYNKNFYSQMILEGFAVIVEIPFSLRLVSSLKGK
EITKSHNLRSIHSIFSFLEDKLSRLNYVLDLLIPYPIHSEILVQTLRCWVKDTPSLHLLR
FFLHEYRNWNSLITPKKSSSLLKKGNQRFFLFLYNSHVCECESIFVFLRKQSFHLRSTSS
GALLERTHFYGKIEHFGVVFRNDFQTILWLVKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWK
YHLVNFWQCHFYLWSQPGRIHINQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSLVRSQMLENSYLIDIA
SKKFETIVPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGRICKNLSHYHSG
SSKKKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGSELLKEFFTEEEQVLSLILPRT
SFPLRKFYRERIWYLDILRINDLTNPE
>NC_021425@TesiCp002@matk@2139@3674@R@1@512 maturase_K
MEELEGYFEIDRSRQQDFLYPLLFQEYIYALAHDHGLNRSVLYEPMENLGYDNKSSSLIV
KRFITRMYQQNYFIISANNFSQNQFVGHNYNFDYQIISEGFGVIVEIPFSLRLVSSLGGK
EIAKSHNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVADILIPHPIHLEILIQTLRCWVQDAPSLHLLR
FFLHEYCNWNSLITPKRSISLFSKRNQRLFFFLYSSHVCECESIFVFLRKQSSHLRSTSF
GALLERTHFYGKIELLVVVFRNYFQAILWLFKDPFMHYVRYQGKSILSSKGTPLLMNKWK
YYLVNFWQCNFNLWSQPGRIHIKQLSNNSLDFLGYLSSVRLNPLVVRSQMIENAFLIDSA
IKKFDTIVPISPLIGSLAKVKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSG
SSKKKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRFGSELLEEFLTEEEQVLSLIFPKI
SSTSQRLYRERIWYFDIIRINNLAMIGYETM
>NC_010109@LemiCp002@matk@2133@3671@R@1@513 maturase_K
MEEFKGYLQKGGFKQQHFLYPLLFQEYIYALAHDQGLNVNASTFNEPPEISGYGNKYSSL
LVKRLITRIYQQNSFIYSVNNSKQNRFVGHNKNFYYKMISEGFAIVVEIPFSLRLVSSLK
EKKEITKSQNLRSIHSLFPFLEDKFSHLNYVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDLPTLH
LLRLIFHDYHNGSNSIPPNKSSFGFSKDNPRLYRFLYNSYVVECESIFDFLRKSSSYLRS
TSFGPLLERTHFYGKMKHIGVTCCNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKCIMASKGTHLLMK
KWKSYFVNLWQCHFHFWSQPSRIHINQFPHFSFYLLGYLSSVPINPSSAKSQMLENSFLI
DSFTPKFETMISIIPMIGSLAKAKFCNLSGNPISKPAWADLSDSDIIDRFGRIYRNLSHY
YSGSSKKQSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLQRLGSEFFEEFFMEQEKVLSLIL
PRTSYPLHQLSREPIWYLDIIRINDLVNHFDL
>NC_015891@SppoC_p002@matk@2306@3838@R@1@511 maturase_K
MEEFKGYLQKGGFKQQHFLYPLLFQEYIYVLAHDHGLNVNASTFNEPSEISGYDNKSSLL
LVKRLITRIYQQNSLIHSVNDSNQNIFVGHNKNFYYQMISEGFAIVVEIPFSLRLVSSFK
EKKEIPKSQNLRSIHSIFPFLEDKFAHLNYVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDVPSLH
LLRFLFHQYHNGNNCITPKKSSYGFSKDNPRLYRFLYNSYVVEYESIFVFLRKSSSYLRS
TSFGTLLERTYFYGKMKNIGVTHSNNFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKSIMASKGTHLLMK
KWKSYFVNLWQCHFHFWSQPSRIHINQFSHFSFYFLGYLSSVPRNRSSVTTQMLENSFLI
ETVTKKFETMVSIIPMIGSLSKAKFCNLSGNPISKPVWADLSDSDIIDRFGRICRNLSHY
YSGSSKKQSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLQRLGSEFLEEFFMEEEKVLSLIL
PRTSYPLHKLYRAPIWYLDIIRINDLVNNL
>NC_015894@WoliC_p002@matk@1895@3427@R@1@511 maturase_K
MEEFKGYLEKGGFKQQHFLYPLLFQEYIYALAYDQGLNVNASTFNEPVEISGYDKKYSSL
LVKRLIKRLYQQNSLIHSVNNAKQNRFVGHNKNFYYQMISEGFSIVVEIPFSLRLISSLK
EKKEIPKYQNLRSIHSIFSFLEDKFAHLNYISDILIPYPVHLEKLIQILQCWIQDVPTLH
LLRLFFHDYHNWSNDITTKKSTYGFSKDNARLYRFLYNSYVVECESIFVFLRKSSSYLQS
TSFGPLLERTHFYGKMKDIGIISCNDFQKPLGLFKDPFMHYVRYQGKSIIASRGTDLLLK
KWKSYFLNLWQCHFHFWSQPSRIHINEFAHFSFYFLGYLSSVQMNPSSMKSQMLENSFLI
DTVTPKFQTLIAIIPMIGSLARAKFCNLSGNPISKPVWTDLSDSEIIDRFGRLCRNISHY
YSGSSKKQSLYRIKYILRLSCARTLARKHKTTVRTFLQRLGSEFFEEFFMEEEKVLSLML
ARTSYPLHQLYREPIWYLDIIRINDLVNHL
>NC_016753@COESC_p002@matk@2313@3851@R@1@513 maturase_K
MEELKGYLEKSRSIQQHFLYPLLFQEYIYALAHNHGLNVNGSIFCEPPEISGYDNKFSSL
LVKRLITRMYQQNYLINSVNDSNQNRFVGHNKNFYSQMILEGFAVIVEIPLSLRLVSSLE
EKKEIPKSQNLRSIHSIFPFFEDKLSHLNCVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDVPSLH
LLRFFFHEYYNWNNLITPKKSNYYGFSKENPRLFLFLYNSYVVECESILVFLRKQSSYLQ
STSSGTFLERTHFYEKIEQHLVVLCCNDLQKTLWLFKDPFIHYVRYQGKSILASKGTHLL
MKKWKSYFVNFWQCHFHFWSQPSRIHISQFSNFSFYFLGYLSSVPINPSAVKSQMLESSF
LIDTVTKKFETIVPIIPMIGSLSKAKFCNVSGNPISKPVWTDLSDSDIIDRFGRICRNLS
HYYSGSSKKQSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLQRLGSEFLEEFFTEEEKVLSL
ILPRIYYPLHKLYRERIWYLDIIRINDLVNHL
>NC_004993@CafeCp004@matk@1958@3475@R@1@506 maturase_K
MEELQGYLEIDGFRQHHFLYPLLLQEYIYALAHDHGLNGSILSEHMENLSHDNKSSSLIV
KRLITRMHQQNHFIISVNDSNQKGFVGHNKNFHSQKISEGFAVIVEIPFSLQLVSSLEEK
EIAKFHNSRSIHSIFPFFEDKLSHLNHVSDILIPYPIHLEILVQTLRCWIQDAPSLHLLR
FFLHEYWNSNSLITPKKSISFFSKENQRLFLFLYNSHVYECESVFIFLRKQSSHLRSTSF
GSFLERTHFYGKIEHLVVVLGNDFPKTLWLFKDPFVHYVRYQGKSILASRGTQFLIKKWK
YHLVNFWQCHFYLWSQPDRIHLNQLCNHSFYFLGYLSSVQLNSSVVRSQMLENAFLMDTA
IKKFETIVPIIPLIGSLAKAKFCNGSGHPISKPFRTDLSDSEIINRFGRICKNLSHYHSG
SSKKQSLYRIKFILRLSCARTLSRKHKSTVRAFLKRLGSELLEEFLTEEEQVLSLLFPRT
PSHRPHRERIWYLDIICINDLANHE
>NC_008326@LituCp002@matk@2138@3661@R@1@508 maturase_K
MEELQGYLEIDRSRQQHFLYPLLFQEYIYALAHDHGLNGSIFYEPMENLGYDNKSSSLIV
KRLITRMHQQNHLIISVNDSNENGFVGHNKSFYSQMVSEGFAVIMEIPFSLRLVSSLEEK
EIAKSHNLRSIHSIFPFFEDKLSHLNHVSDILIPHPIHLEILVQTLHCWIQDAPSLHLLR
FFLHEYRNSNSLITPKKSISLFSKENQRFFLFLYNSHVYECESVLVFLRKQSSHLRSTSS
GTFLERTHFYGKIEHLVVVLRNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKYILASKGTHLLMKKWK
SHLVNFWQCHFYLWSRPDRIHINQLYNHSFYFLGYLSSVRLNTSAVRIQMLENSFLIDTS
INKFETLVPIISLIGSVAKAKFCNVSGHPISKSVRADSSDSDIINRFGRIYRNLSHYHSG
SSKKQTLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGSEFLEEFLTEEEQVLSLIFQRN
SFPSYRSHRERIWYLDIIRINDLANHS
>NC_009598@ChspCp002@matk@1858@3393@R@1@512 maturase_K
MEELQRYLEIDRSRQQHFLYPLLFQEYIYVLAHDHGLNGSILYESMENLGYDNKSSSLII
KRLIIRMHQQNHLMISVNHSNQNRFLGYNKNFDYQMISEGFAVIVEIPFSLQLVSSLEEK
EIAKFHNLRSIHSILPFLEDKFSHLNYVSDILIPYPTHLEILVQTLHRWIQDAPSLHLLR
FFLHEYTNWNSFITPKKSIYLFTKDFTKENQRLFLFLYNSHVYECESVFIFLRKQSSYLG
SKYSGAFIERTHFYGKMEYLVVVLRNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKAILASKGAHLLM
KKWKYHLVNFWQCHFYLWYQPDRIHINQLSNHSFYFLGYLSSVLLNLSAVRSQMLENSFL
INTAIKKFDTIVPIIPLIGALAKAKFCNISGHPISKPVRVDSSDSDIIDRFGRICRNLSH
YHSGSSKKQSLYRIKYILRFSCARTLARKHKSTVRTFLKRLGSELLEEFLTEKEQVISLI
FAINSSPSHRSYRERIWYLDILCINDLANHE
>NC_002694@LocoCp002@matk@2174@3700@R@1@509 maturase_K
MEEYQLYLELDRSRQQDFLYPLVFHEYIYGLAYSHDLNRSIFVENFGYDNKYSLLIVKRL
ITRMYQQNHLIISANDSNKNRFLRYNKNFYSQIISEGFAIIVEILFSLQLSSSLEEAEII
KSYKNLRSIHSIFPFFEDKVTYLNYISDIRVPYPIHLEILVQILRYWVKDAPLFHLLRLF
LYDYCNWNSIFIPQKSIYTFSKKNPRFFFFLYNFYVCEYESIFFFLRTKSFHLRLKSFRV
FFERIFFYAKKGHLVEVFVKDFFSTLTFFKDPFIHYVRYQGKSILASKNLPILMNKWKYY
FIHLWQCYFDVWSQPRTIRINQLSEYSFHFLGYFLKVGLKHSVVRGQMLQNGFLIKIIIK
KLDIIVPIIPIIRLLAKSKFCNVLGNPLSKPSWADLSDFEIIARFLRICRNLSHYYNGSS
KKKSLYRIKYILRLSCIKTLACKHKSTVRAFSKRLGSEELLEEFFTEEEEILSLIFPTTS
STLRRLHRNRIWYLDILFSNDNDLINHD
>NC_011163@CiarC_p002@matk@2070@3599@R@1@510 maturase_K
MKEYQVYLERARSRQQDFLYPLIFREYIYGLAYSQNFKRSSFVENLGYDSKYSLLIVKRL
ISRMYQQNHLIISANDSNKNPFWGYNKNFNSQIISEGFAIVVEIPFFLQSGSSLKESEII
KSYKNLRSIHSVFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLF
VYNFCNWNSFITTKKSIYTFSKSNPRLFLFLYNFYVWEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSV
FFERIFFYAKREHLVEVFAKDFPYTLKFFKDPLIHYVRYQGKSILASRNAPILMNKWKHY
FLHLWQCFFDVWSQPGTIKINQLSQHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSHMLQNTFLIEIVRK
KLDIIVPIIPLIRSLAKGKFCNVLGHPISKPVWADSSDLDIIDRFLRICRNLSHYYNGSS
KKKSLYQIKYILRLSCIKTLACKHKSTVRAFLKRSGSEELLEEFFTEEEEILSFIFPRDS
STLQRLHRNRINRIWYLDILFSNDLVNHE
>NC_014057@PisaC_p002@matk@1889@3418@R@1@510 maturase_K
MKEYQVYLERSRSRQQDFLYPLLFREYIYGLAYSHHFHRSIFLENVGYDNKYSLLIVKRL
ITRMYQQNHLIISANDSPKNPFWGYNKNLDCQIISEGFAIVVEIPFFRQLSSSFEEAEIL
KSFKNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLF
LYHFCNWNSFITTKKSISTFSKSNPRLFLFLHNFYVCEYEYILVFLRNKSFHLGFKSFSI
FFERIFFYGKREHLGKVFAKDFSYPLTFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNAPFLMNKWKHY
FIHLWQCFFDVWSQPRMININPLSEHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIK
KLDIIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGEPISKPVWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYNGSS
KKKSLYRIKYILRLSCIKTLACKHKSTVRAFLKRSGSEELLQEFFTEEEEIISLIFPRDS
STLQRLHRNRIWYLDILFSNDLVMMNDWL
>NC_024036@EJ75_p075@matk@3872@5392@R@1@507 maturase_K
MKEYRVYLERARSRQQDFLYPLIFREYIYGLAYSHNFNRSIFMENGGYDNKYSLLNVKRL
ITRMYQQNHLIISANDSNKNPFLGYNKNFYSQIISEGFAIIVEIPFFLQLSSSLEEAEII
KSYKNVRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILIQILRYWVKDVPFFHLLRLF
LSHFCNWNCFIPTKKSISTFSKRNPRLFLFLHNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSV
FFERIFFYAKRKHLVEVFSKDFSYTLPFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNVPFLMNKWKYY
FIHLWQCFFDVWSQPRTININQLSEHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVSK
KLDIIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFDIIERFLRICRNLSHYYNGSS
KKKSLYRIKYILRLSCIKTLACKHKSTVRAFLKRSGSEELLEEFFTEEEEILSLIFPRDS
FSLRRFHRNRIWYLDILFSNDLVNDE
>NC_024038@EJ78_p075@matk@2104@3624@R@1@507 maturase_K
MKEYQVYLERDRSRQQDFLYPLIFREYIYGIAYSHNLNRSIFVENVGYDNKFSLLIVKRL
ITRMYQQNHLIISANDSNKNPFSGYNKNIYSQLISDGFAVVVEIPFFLQFSSSLEEAEIV
KSYNNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLF
LYNFCNWNSLITPKKSISTFSKSNPRLFLFLYNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSV
FFERIFFYAKREHLVDVFAKDYSPTLTLFKDPFIHYVRYQGKAILASRNAPLLMNKWKHY
FIHLWQCFFDVWSQPGTIHINQLSEHSFHFLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIK
KLDIIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFEIIERFLRICRNLSHYYSGSS
KKKSLYRIKYILRLSCIKTLACKHKSTVRAFLKRLGSEELLEEFFTEEEEILSLIFPKAS
STLQKLHRNRIWYLDILFSNDLVNNE
>NC_010548@CrjaCp044@matk@42454@43977@R@1@508 maturase_K
MGEFQRNENKHKSWQQFFLYPLFFREDLYAIAHDHHLDRSGSSEPTEILVSNFLSFLTVK
RSIRRMRKQTNSISLFGNSDPNKLIECNKNFYSKSILEGFTIVLEVSFAMRSKHFIEGMN
GWNSLRSIHCLFPLMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSIL
HEWKNSFSRENLQKALITQIENTRFSLFLWNSYVYECESFLIPLIKRFFNSQSLLYGSFP
DRTHFDKKIKDIVLFPRKISTKKIWLLKDSFIHYVRYGERSLMALKGTHLQVKKCRYHLF
HFWQYYFHLWFQPYRICSLQLSKTSFSFLGYFLHVKMKPLVVRVKMLDDLFITDLITNEL
NPIAPIRAILFFLAKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFHYYSGSINQ
EGLYHIKYILLLSCAKTLACKHKSTIRVVREQLGSELFTKSFSKEKFISSSFSKTRSQRE
RIWNSEISQINPLANFWQKMQNKQIEN
>NC_016065@TacrC_p002@matk@1531@3057@R@1@509 maturase
MGEFKRNGNKHRSWQQFFLYPLFFREDLYAIAHDHHLDRSSSSEPTEILVSNFFSFLTVK
RSIRRIRKQKNLNSLFGNCDSNKFIECNKNFSSKVILEGLTVVLEVSFAMRSKHFIEGMD
GWNSFRSIHCIFPLMEDKLSHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSIL
HEWKNSFSRENLQKALITQRENTRLSLFLWNSYVYEWESFLVPLVKRFLNSQSLLYESFP
DRTHFDKKIEDILIFPRKISTEKIGLLKDSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLF
HFWQCYFHLWFQPYRVCSLELSKTYSSFLGYFLHVKRKPLVVRAKMLDDLFITDLITNEL
TPIAPIRLILFFLSKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWRNFFHYYSGSINQ
DGLYHIKYILLLSCAKTLACKHKSTIRVVREQLGSELFTKSFSKEREFISSSFSKTRSQR
ERIWNSEISQGIYLANFWQKIKNKQIEN
>NC_024022@ED58_p039@matk@114717@116234@D@1@506 maturase_K
MDDFQINSNKHRSWQQFFLYPLFFQEDLYAIAHDHHLDRSGSEEPTEILVSNFLSFLTVK
RSIRRIRKQNNSISLFGNPDSNKFIEYNQNYFQSILKGFTIVLEVSFAMRSKNFIKGMDG
WNSLRSIHCIFPFMEEKFPHSNYISEIRVPYSIHPEILVRLFRRWILDTPSLHLLRWILH
ECSFSRENLQKSLITQGENTFSLFLWNFYVYECESFLIPLIKRFFNSQSLLYESFPDRTH
FEKKIKDIVLFPPQKISTKKIWLLKNSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFHFW
QYYFHLWLQPYRICSLELSNKISFSFLGFFMHVEMRPLVVRAKMLDDLFITDLITNELNS
IAPIKPILLSLVKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIFINLFDYYSGSINQNG
LYHIKYILLMSCAKTLACKHKTTVRVVREQLGSKLFTKSSLESIFSSLSKTRSQRERIWN
LEISEINPLANFWQKIQNKWKTDFD
>NC_007578@LasaCp002@matk@2083@3603@R@1@507 maturase_K
MEKFQSYLGLDRSQQHHFLYPLIFQEYIYVLAHDHGLTRSILLENAGYDNKSSLLIVKRL
INRMYQQNHLILSVNNSKQTPFLGHNKNFYSQVMSEVSSIIMEIPLSLRLISYLERKGVV
KSDNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQALRYWIKDASSLHLLRFFL
HECHNWDSLITSNSKKASSSFSKRNHRLFFFLYTSHLCEYESGFLFLRNQSSHLRSTSSG
ALIERIYFYGKIDHLAEVFARAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILGSKGTFLLMNKWKY
YFVNFWKSYFYLWSQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLKPSMVRSQMLENAFIIENAI
KKFETIVPIMPLIGSLAKSKFCNALGHPIGKAIWADFSDSDIIDRFGRIYRNLSHYHSGS
SKKKSLYRVKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRFGSELLEEFFTEEEQVFSLTFPRVS
SISRRLSRRRIWYLDIICINDLANHE
>NC_008359@MoinCp002@matk@1993@3510@R@1@506 maturase_K
MAEFQGYLELDRSWKHDLLYPLIFREYIYVFAHDLGLNRSNLLENVGYDNKSSLLIVKRL
ISRMYQQNHFIISANDSNQNQLFGYNKNLYSQMISEGFAVIVEIPFSLRLVSSLKGTEIV
KYYNLRSIHSIFPFLEDKFSQLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFL
HDYYNWNTLIIPNKYISIFSKSNPRLFLFLYNSHVCEYESILLFLRNQSSHLRLTSSGGF
FERIYFYGKIKHPVEEVFANDSPTSLWFLEDLFMHYVRYQGKSILASKDTPLFMNKWKYY
LVLLWQCHFYVWSQPGRMYINQLCKHSFSFLGYLSSMQINLSVVRSQMLENSFLMDNAMK
KIDTLVPISLLIGSLDKMKFCNVLGHPVSKSTWADSSDFDIIDRFVCICRNLFHYYSGSS
KKKSLYRIKYILRLSCVKTLARKHKSTVRTFLKKLGSNLLEEFFTEEEEVLSLIFPRTYS
ALRRSYKGRIWYLDIFCINDLVNHK
>NC_014697@PrpeC_p002@matk@1976@3496@R@1@507 maturase_K
MEEFQGYLELDRYQQHDFLYPLIFREYIYALAHDHGLNRSILLDNVGYDNKSSLLIIKRL
ISRMYKHNHFFISANASNQKKKLGYNKNLYSQKISEGFTVIVEISFSLRLVSSLEATETV
KSYNLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRLFL
HEYYNWNSLITSNNFFFSKSNPRLFLLLYNSHVCEYEFILLFLRNQSSHLQLTSSGIFFE
RIHFYEKIKYPVEEVFANDFPASILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYL
VNLWQCHSYVWSQPGRIYINKLSKHSLDFLGYFSSIRPNLSVVRSQMLENSFITDNAMKK
LDTLVPIIPLIGSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYSGSSR
KKSLYRIKYILRLSCLKTLARKHKSTVRTFLKRLGSKLLEEFFTEEEQILSLVFPRASYT
FTFKKLYRGRIWYLDIFCINDLINYE
>NC_014807@ColaC_p002@matk@2170@3684@R@1@505 maturase_K
MKEFQGYLELDKSRQRDFLYPLIFREYIYAFAHDHFLNRSIFLENIGYANKSSLLIVKRL
ITRMYQHNHLIISTNDSNQNPFLGSKKNLYAQMLSEGFAVIVEIPFSLRLVSSLEEAEIV
KSYNFRSIHSIFPFLEEKFPHLNYVSDVLIPYPLHLEILVQILRYWVKDASSLHLLRVFL
HEYSNWNSLITPNKSISFFSKRNRRLFLFLYNSHVCEYEFIFLFLRNQSSHLRLTSSRVL
FERISFYGKIKHLVDVFANDFPAILRVRKDPFMHYVRYQGKSILVSKDTPLLMNKWKYYL
VNLWQYHFFAWSQPERIYINQLSKRSLDFLGYISSVRLNTSVVRSQMLENSFLIDNAMKN
LDTLVPIITLLGSLAKAKFCNVLGHPISKLTWADSSDLDIIDRFVRICRNISHYYSGSSK
KKSLYRIKYILRLSCVKTLARKHKSTVRAFLKRLNSEFLEEFFTEEERVLSLIFPRASFP
LRRVYRGQIWYLDIICINDLADQE
>NC_015206@FvH4_C0004@matk@2028@3530@R@1@501 maturase_K
MEEFQGYFELYRSPQYDFLYPLIFREYIYALAHDRGLNRSILFDNVGYDKKSSLLIIKRL
ISRMYQQNHFLISVNDSNQNKFLGYNKNLYSQMISEGFAVIVEIPFSLRLVSSLEETESI
KSYNLRSIHSIFPFFEDKFPHLNYASDVLIPYPIHLEILVQTLRYCVKDPSSLHLLRLFL
HEYYSWNTLITPQKSIFAKSNQRLFLLLYNSYVYEYESILLFLRNQSNHLRLTSSGIFFE
RIRFYEKIKYPVEEVLFPATLWFFKDPFIQYVSHQGKLILASKDTPLLMNKWKYYLVNFW
QCHFYVWSQPGRIHLNQLSKHSFDFLGYLSSIRPNISVVRSQLLENTYLMYNAMKKLNTL
FPIIPMIGSLAKVKFCNTLGHPISKSSWADSSDSDIIDRFVRIVGNISHYYSGSSKKKSL
YRIKYILRLSCVKTLARKHKSTVRTFLKRLGPKLLDEFFTEEEQIFSLLFPRASSTLKRF
YRGPIWYLDILCINDLVNHE
>NC_016921@PeruC_p002@matk@1987@3501@R@1@505 maturase_K
MEEFQGYLERDGYQQHDFLYPLIFREYIYTLAHDHGLNRSILLDNVGYDNKSSLLIIKRL
ISRMYQQNHLIISANDSNQNPFLGYNKNLYSQMISEGFAVIVEIPFSLRSVSSLEATETE
IVKSYNLRSLHSLFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQNLRYWVKDPSSLHLLRL
FLHEYYNWNSLITPNKFIFSKSNPRLFLLLYNSHVCEYESIFLFLRNQSSHLRLTSYGIF
FEQIHFYEKINYPGENDFTVAILWFFKDPFMHYVRYQGKLILASKDTPIVMNKWKYYLVN
LWQYHSYVWSQPGRIYINQLSKHSLYFLGYFSSMRPNLSVVRSQMLENSFIMDNAMKKLD
TLVPIIPLIVSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVRICRNISHYYSGSSRKK
SLYRIKYILRLSCVKTLARKHKSTVRTFLKRFGSKLLEEFFTEEEQIHSLIFPRASYTLN
KFYIYRGRIWYFDIFCINDLVNHE
>NC_021455@M356_p086@matk@2037@3542@R@1@502 maturase_K
MEEFHVYLELDRYQQHDFLYPLIFREYIYALAHDHGLNRSVLLDNVGYDNKSSLLIIKRL
IRRMYQQNHFIISVNDYNKNPFLGYNKNLYSQTISEGFAVIAEIPFSLRSVSSLEIVKSY
NLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPTHLEILVQTLRYWMKDPSSLHLLRLFLHEY
YNWNSLITPKKSIFSKSNPRLFLLLYNSYVCEYESVFLFLLNKSSHLRLTSFGIFFERIH
FYEKIKHPVEEVFANDFPAAILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYLVNL
WQCHSYVWSQPGNIYINQLSKHSLDFLGYFSSMRPNLSVVRSQMLENSFIMDNAMKKLDT
LVPIISLIGSLAKVKFCNAAGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVRICRNLSHYYSGSSRKKS
LYRIKYILRLSCVKTLARKHKSTVRAFLKRLGSKLLDEFFTEEEHILFLLFPRASYTLKQ
FYRGRVWYFDIFCIDDLVNHD
>NC_009266@AegrCp002@matk@2042@3556@R@1@505 maturase_K
MEEFKGYFEFDRVRQQNFLYPLFFRESIYVLAYDHGLNKLNRNRSIFLENADYDKKYSLL
IVKRLILRMYEQNHLIIPTKDLNHNPFFGQSNLFYYQKISVLFAVIVEIPFSLRLVSSFE
GKQLQKSYNLKSIHSIFPFLEDKLLHFNYVLEVRIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHF
FRFCLYEYCNYKNFDIQKKSILNPRFFFFLYNSHVCEYESLFFFLRKRSSHLRSTSSEVL
FERILFYGKIQHLVKVFVNNFPSTLGFLKDPLIHYVRYHGKCILATKDRPLLMNKWKYYF
VNLWQSYFFVWLQSQKVNINQLSKDTLEFLGYLSSLQLNPLVVRSQMLKNVFLIETVRIK
FDTKIPISSIIGSLAKEKFCNVLGHPVSKSSWTDSSDSEIRERFVRICRNLSHYYSGSSK
KKNLYRIKYILRLCCVKTLARKHKSTVRAFLKRLGSGLLEEFLTGEGKIISLIFPRSYYA
SKRLYRNRIWYLDLLYFNDLVNHE
>NC_009267@OlpuCp002@matk@2034@3614@R@1@527 maturase_K
MCHFRTQEHKDFTFCSNRISIQMEKFQGYLEFDGARQQSFLYPLFFREYIYVLAYDHGLN
RLNKNRSIFLENTDYDKKYSSLIVKRLILRMYEQNRLIIPTKDLNQNSFLGHTSLFYYQM
ISVLFAVIVEIPFSLRLGSPFQGKQVKKSYNLQSIHSIFPFLEDKLAHFNYVLDVLIPYP
IHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYEYCNWKNFYKKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEY
ESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFYGKIQYFLKVFVNNFPAILGLLKDPFIHYVRY
HGRCVLATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCYFSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRL
NPLVVRSQMLENSFLIDNVRIKLDSKIPISSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDS
DILNRFVRICRNISHYYSGSSKKKNLYRIKYILRLCCVKTLARKHKSTVRAFLKRLGSGL
LEEFLTGEDQVLSLIFPRSYYAAKRLYRVRIWYLDILYLNDLVNHE
>NC_021101@L036_p082@matk@2073@3590@R@1@506 maturase_K
MEEFPGYLELDRSWQHNFLYPFIFREYIYALAHDHGLNRSILFENGCYDNKSSLLIVKRL
ITRMYQQNHLLILANDSNQNPFFGHNPNLYSQMISEGFAVIVEIPFSLRLVSSLEGKEIA
KSHNLRSIHSIFPFLEDKISYFNYVSDILIPHPIHLEIVVQTIRYWLNDASSLHLLRSFL
HEYWNWNSIITPKKSISIFLKSNPRLFLFLYNLYICEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVL
LERIYFYGKKEYLVEIFDNTDFQNILWMFKDPLIHYVRYQGKSILTSKDMPLLMNKWKHY
LVNLWQCHFYAWFQPGRIHIKQLSKHSLDFLGYFSSVRLNPSVVRSQMLENSFIIDNAMK
KFDTIVPIIPLIGSLAKAKFCNALGNPISKPTWADSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSS
KKKSLYRLKYILRLSCVKTLARKHKSTVRAFLKRLGSELLEEFLREDEQVLSLIFPRSSS
ISRRLYRRRIWYLNISCINDLANHE
>NC_022408@CMAC_CP_p002@matk@2193@3710@R@1@506 maturase_K
MEEFQGYLELDRSRQHDFLYPLLFREYIYALTHDHGLNKSILFENAGYDNKSSSIIVKRL
ITRMYQQNPLIFSANDSIQNPFFGHGQNKNFDSQIISEGFAVIVEIPFSLRLVSSLERKE
IAKYHKLRSIHSIFPFLEDKFSHLDYVSDVLIPYHIHLEILVQTLRYWVNDASSLHLLRF
FLHEYWNSLITQKKHITIFSKGNPRLFLFLYNSRICEYEYIFLFLLNQSSHLRSTSSGIF
FERIYFYVKIEHFVKVFFDNDFQCILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMKKWKYY
LVNLWQYHFYAWLKPGRIDINQLCKYSLDFLGYRSSVRLNSSVVRSQMLENSFLINNAMK
KFETIVPIIPLIGSLSKANFCNTLGHPISKPTRADSSDSDIIDRFLRICRNLSHYHSGSS
KKKSLYRVKYILRLSCVKTLARKHKKTVRTFLKRLGSEFLEEFLTEEEVVLSLIFPRTYS
TSRRLYRGRIWYLDITSINDLVNYE
>NC_023256@Z072_p084@matk@1843@3354@R@1@504 maturase_K
MKEFQGHLDLDRSWQHNFLYPLIFREYIYALAHDHGLNRSIFFENLCYDNKSSLLIVKRL
ITRMYQQNHLIIFANDSKQNPFFGHNKNLYSQMVSEGFAVIVEIPFSLRLVSSLEEKEIV
KSHNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNYVSDVLIPYPIHLEILIQTIRYWVKDATSLHLLRSFL
YEYWNSLITKKKYIYIFLKSNPRLFLFLYNLYICEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVLLE
RIYFYRKMEYLVEVFDNTYFQDILWLLKDPLMHYVRYQGKSILASKDMPLLMNKWKYYFV
NLWQYFFYAWFQPVRIHINQLSKHSLDFLGYFSSVRLNPLVVRSQMLENSFLIGNAMNKF
DTIVPIIPLIVSLSKAKFCNALGNPISKPTWADSSDSDIIDRFVRIYRNLSHYHNGSSQK
KNLYRLKYILRLSCLKTLARKHKSTVRAFLKRVGSKLLEEFLREDEQVLSLIFPRSSSIS
RRLHRGRIWYLDISCINDLANHS
>NC_007944@GohiCp002@matk@2155@3669@R@1@505 maturase_K
MEEFQVYLELNRSRRHDFLYPLIFREYIYALAHEHGLNKSMIFFENQGYGNKFSSLIVKR
LILRMDQQNRLISSANDSNQNPVFGHNNNLYSQMIAVGFAVIVEIPFSLRLISYSQGAEV
AKSHNLQSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLEALIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFS
LYEYCNLKSFITPKKSISIFNPRLFLFLYNSHTCEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVFLE
RIFFYGKIKYLGEVFYNDFQNNLWLFKDPFIHFIRYQGKSILASKDTSLLINKWKYYFVD
LWQYYFYLWSQSGRVRINQLSKYSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENSFLIDNAVKTLD
TRIPIISLIGSLSKAKFCNTLGHPISKPTWADSPDSDIIDRFVRISRNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRFSCVKTLARKHKSTVRAFLKKLGSEFLEEFFTETEEEHVFSLIFPRGFFA
MRKVYRGRIWYLDIICINALVNHS
>NC_014676@ThcaC_p002@matk@2213@3721@R@1@503 maturase_K
MKESQVYLELNRSRQHDFLYPLIFREYIYALAYDHGLNKSMILLENEDYGNKFSSLIVKR
LIIRMDQQNHLIISANDSNQNPFFGHNNNLYSQMISAGFAVIVEITFSLRLVSYSQGKEV
AKSHNLQSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLDVLIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFS
LYEYCNLKSFFTPKKYISIFNPRLFLFLYNSHVCEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVFLE
RIFFYGKIEHLVEVFSNDFQNNLWVFKDPFIHFIRYQGKAILASKDTSLLMNRWKYYFVD
LWQYYFYVWSQSGRVRINQLSKYSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENSFIIDNAIKKLD
TRIPIISLIGSLSKAKFCNTLGHPISKPTWSDSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSCVKTLARKHKSTVRAFLKRLGSEFLEEFFMEEEQVFSLMFPRVFSTSR
KLYRGRIWYLDIICINVLVNNE
>AC_000188@LyesCp067@matk@2127@3656@R@1@510 maturase
MEEIHRYLQPDSSQQHNFLYPLIFQEYIYALAQDHGLNRNRSILLENSGYNNKFSFLIVK
RLITRMDQQNHLIISTNDSNKNPFLGCNKSLYSQMISEGFACIVEIPFSIRLISSLSSFE
GKKIFKSHNLRSIHSTFPFLEDNFSHLNYVLDILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHL
LRFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRNQSSHLRST
SFGALLERIYFYGKIERLVEAFAKDFQVTLWLFKDPVMHYVRYEGKSILASKGTFPWMNK
WKFYLVNFWQCHFSMYFNTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMLENSFLIN
NPIKKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTGLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYY
SGSSKKKTLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRTFLKRSGSELLEEFLTSEEEVLSLTFP
RASSSLWGVYRSRIWYLDIFCINDLANSQ
>NC_013707@OleuC_p002@matk@2124@3701@R@1@526 maturase
MYHLITHKILLTLVQIKFQMEEIQRYLQLDRSQQHDFLYPLIFQEYIYGLAHDQGFNRWI
LLENPGYDNKSSLLIVKRLITQMYQQNHFLISANDSNQNPFLGRNKNLYPQIISEGFAFI
VEIPFSLRLILSLEGKKKKIVKSHNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPIHLEIL
VQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHEYCNWNSLITPKKASSSFSKRNQRLFFFLYNSHVCEYE
SIFVFLRNQSSHLRSTSSRALLERIYFYGKIERLVDVFVKDFQTNLCLFKDPFMHYVRYQ
GKSILASKGTPLLMNKWKYYLVTFWQCYFSLWFHPRRIYLNQLSNHSLEFVGYLSSVRLN
ASVVRSQILENSFLINNAIKKFDTLVPIIPLIGSLAKAKFCNVLGYPISKPVRADLSDSD
IIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKKLGSELL
EEFLMSEEQVLSLTFPKASSTLRGVYRSRIWYLDIICINDLINQK
>NC_016433@SIC0020@matk@1972@3501@R@1@510 maturase_K
MEEIQRYLQLERSQQHDFLYPLIFQEYIYAFAHDRGFGRSILSENSGYDNKSSLLIVKRL
ITRMYQQNHFIISPNDSNQNPFWARNNDLYSQIISEGFAFIVEIPFSLQFISCLEGKKIV
KSQNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPVHVEILVQTLHYWVKDASSLHLLRFFL
NEYCKWNSLITPKKASSSFSKRNQRLFLFLYNSHVCEYEAIFVFLRNQSSHLRSTSSGVL
LERIYFYVKIERLVNVFVKVKDFQANLWLVKEPCMHYIRYQRKSILASKGTSLFMNKWKC
YLVTFWQWHFSLWLHPRRIYINQLSNHSFEFLGYLSSVRMNPSVVRSQILENSFLINNAI
KKFDTLVPIIPLIASLAKAKFCNVLGHPISKPVRADLSDSNIIDRFGRICRNLSHYHSGS
SNKKTLYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGSELLEEFLMLEEDVLFLTFPKVS
STLGGVYRSRIWYLDIVAINDLANHKSKL
>NC_016468@BohyC_p002@matk@1861@3381@R@1@507 maturase_K
MEEIKRYLQLERFQQHDFLYPLIFQEYIYAFAHDQGFNRSIFSANQGYDNKSSLLIVKRL
ITRMYQQNYLIISPNNSNKNPFFGRNKNLYSQIISKGLGFIVEIPFSLRLSLEGKKKKIV
KSQNLRSIHSIFPFLEDNFSHFNFVLDIFIPYPVHVEILVQILRYWVKDAYSLHLLRFFL
NEHCNWNSFLTRKKVSSSFSKKNSRFLLFLYNSYVCEYESIFIFLRNQSSHLQSTSCELF
LERILFYVKIERLVNVFVKVNNFQTNLWLVKESCMHYVRYQRKALLASKGTSFFMKKWKC
YLVTFWQWHFSLWFHPRRIYINQLSNHSLEFLGYLSSVKMNLSVVRSQILENSFLINNVI
KKFDTLVPIIPLIASLAKARFCNVLGHSVSKPIWADLSDSNIIDRFGRICRNLSHYYSGS
SKKKSLYQIKHILRLSCARTLARKHKSTVRGFLKRLGSELLEEFFMSEEDVLSFTLPKAS
STLWGVYRSRIWYLDIISINDLTNLK
>NC_020019@CSC0020@matk@2048@3547@R@1@500 maturase_K
MEEFKRYLELDRSQQHDFVYPLIFQEYIYALAHDHGLTRSIFLENIGYDNKFSLLIVKHL
ITQMYQQNHFLFSANDSNQNPFFGHNTNLYSQMILEGFVAVVEIPFSLFSLEGKEIVKSQ
NLRSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLDILIPHSIHLEISVQTLRYWVKDASSLYLLRFFLHMY
WNWNSLITPKKSSFYFSKRNQRLFLFLYNFHICEYESIFVFLRKQSSHLRSISSGTFLER
RYFYGKIEHFLEVFTKDFQVILWLFKDPFIHYVRYQGKYILASKGTSLLMNKWKSYLVNF
WQCYFYMWSQPGRIHINQLSKHSPDFLGYLSSVRLNPSMVRSQMLENSFLIGNAIKRFDT
IVPIIPMIGSLSKAKFCNVLGHPISKPVWADLSDSDIIDRFGRIYRNLSHYHSGSSKKTS
LYRIKYILRLSCARTLARKHKSTVRAFLKRLGSELLEEFFMGEEQVFSLTFPSSTSQGLY
RRRIWYLDIVCINDLASHE
>NC_023092@Y765_p086@matk@2105@3616@R@1@504 maturase_K
MEESQGYLELDKSRQHDFLYPLIFQEYIYVLAHDHGLNRSILLENLGSDNKFSSLIVKRL
ITRMYQQNRLIISANDSNQNPFLGHNKDLYSQMISEGFAVIVEIPFPLRLVSSLERKEIV
KSHNLRSIHSVFPFLEDKFLHLNYVSDILIPHPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFL
YEYRNWNSLINPKKSIFVFSKRNQRLFLFLYNSHVYEYESVFVFLRNQSSHLRSTSSGAL
LERIYFYGKIKHLVEAFANDFQASPWLFKDPFVHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYL
VNFWQCHFYVWSQPVRIYINQLSNHSFYFLGYLSSVGLNPSVVRNQMLENSFIIDNAIKK
FDIIVPIIPLIGSLAKAKFCNVLGHPISKPARADSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSK
KKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSPVRAFLKRLGSELLEEFLTEEEQVLSLIVPASSTS
RRLYRGRIWYLDIICINDLANHE
>NC_023115@Y757_p083@matk@2010@3554@R@1@515 maturase_K
MEEIQRYLQLERSQQHDFLYPLIFQEYIYAFAHDRGFSRLLLSENQGYDNKSSLLIVKRL
ITRMSQQNHFLIFPNDSNQNLFWGRNKNFYSQILSEGFAFIVEIPFSLRLISCLDLEGKN
KKIVTSQNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPVHVEILVQTLRYWVKDASSLHFL
RFFLNKSWNWNSFITPKKASSSFSKSNQRLFLFLYTSHLSEYESIFVFLRNQSSHLRSTS
FEVLLERIYFYGKIERLVNVFVKVTDFQANLWLVKEPCIHYIRYQKNAILASKGTSLFMN
KWKCYLITFWQWHFSLWFYPRRISINQLSNHSFEFLGYLLSLRINPSVIRSQILENSFLI
NTAIKKVDTLVPIIPLIASLAKAKFCNVLGHPISKPVRADLSDSNIIERFGCICRSLSHY
HSGSSKKKSLYRIKYILRLSCARTLARKHKSPVRTFLKRLGSELMEEFLMSEEDVLFLTF
PKASYSLQGVYRSRIWYLDIISIINDLSDHKSKF